Konkurs na Przedszkole Przyjazne Rodzinie

logoCelem konkursu jest propagowanie idei i praktyki wychowania prorodzinnego. Regulamin: 1.Laureaci konkursu otrzymują dyplom-certyfikat Przedszkole Przyjazne Rodzinie z prawem zamieszczania logo. 2. Kandydaci biorący udział w konkursie zapewniają: a) prorodzinny program edukacyjno-wychowawczy, b) nieograniczony wgląd rodziców w program zarówno na etapie opracowania jak i realizacji, c) stały dialog rodziców i rady pedagogicznej (możliwy udział rodziców w spotkaniach szkoleniowych, jakie odbywają nauczyciele), d) organizację pracy przyjazną rodzinie. 3. Obywatelskie Stowarzyszenie Rodziców organizuje niezależne jury oceniające kandydatów. 4. Kandydaci dostarczają na piśmie lub formie elektonicznej (skany), w terminie przewidzianym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego): a) podanie o udziale w konkursie, b) program edukacyjno-wychowawczy, c) oświadczenie woli rodziców i rady pedagogicznej, d) harmonogram pracy. 5. W razie potrzeby istnieje możliwość wizytacji przedszkola przez jury konkursu.

LAUREAT!!! Przedszkole Miejskie nr 34 im. Kubusia Puchatka ul. Chatka Puchatka 9 44-109 Gliwice

Filmy

Zapisz się do newslettera