O nas

Jesteśmy rodzicami zatroskanymi przyszłością naszych dzieci, wnuków i Ojczyzny…

Celem działania Stowarzyszenia jest:

a. pomaganie pedagogom, nauczycielom, wychowawcom, katechetom, liderom grup w
podnoszeniu umiejętności metodycznych i programowych;
b. propagowanie wychowania klasycznego, czyli wychowania do cnót: (męstwo, umiarkowanie, roztropność, sprawiedliwość)
c. propagowanie modelu nauczania i wychowania, w którym dominującym czynnikiem
rozwoju jest aktywność własna uczniów i wychowanków;
d. wspieranie instytucji oświatowych i wychowawczych w podnoszeniu poziomu  pracy dydaktycznej i wychowawczej.
e. Przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci i młodzieży
f. nadawanie instytucjom i osobom Marki Przyjazna/y Rodzinie
g. monitorowanie i propagowanie programów nauczania pod kątem wartości prorodzinnych.
h. Wspieranie inicjatyw ustawowych służących rozwojowi rodzin.
i.  Wspieranie inicjatyw służących poprawie sytuacji demograficznej w Polsce.

Jeśli chcesz wstąpić do Naszego Stowarzyszenia wyślij nam e-mail z akcesem ZAPRASZAMY :-)

Środki finansowe stowarzyszenia pochodzą tylko  ze składek członkowskich (10 zl/miesiąc)

Nr konta:13 1440 1390 0000 0000 1693 3597

Filmy

Zapisz się do newslettera